Danh sách giao dịch

Giá Số lượng Tổng

Market : 202,123,875

Giá gần nhất
202,123,875
% thay đổi 24h
0.00%
Cao nhất 24h
0
Thấp nhất 24h
0
Khối lượng 24h
0.00000000
Phí giao dịch: 0.35 %
Market
Limit
VNDT
Số lượng:
Giá mua:
25%
50%
75%
100%
Tổng:
Đăng nhập hoặc Đăng ký để giao dịch
BTC
Số lượng:
Giá bán:
25%
50%
75%
100%
Tổng:
Đăng nhập hoặc Đăng ký để giao dịch

Danh sách coin

Cặp Giá 24 Thay đổi

Lịch sử giao dịch

Giá Số lượng Thời gian