Loading...

              CẤU TRÚC PHÍ TRÊN SÀN DOREMI

                     -----------------o0o-------------------

Sàn DOREMI cam kết bồi hoàn 100% nếu xảy ra mất mát tiền và coin lưu trên sàn (Không bồi hoàn khi Coin chuyển đi theo đúng quy định có xác nhận của khách hàng).

1. Phí giao dịch : 0.35% khối lượng giao dịch

     Đặc biệt riêng phí giao dịch USDT là 0.3% khối lượng giao dịch

    Nếu tài khoản của bạn có VNDT, chúng tôi sẽ sử dụng VNDT trong tài khoản của bạn để khấu trừ cho phí giao dịch như mặc định. 

2. Phí nạp vào sàn DOREMI: miễn phí hoàn toàn

3. Phí rút khỏi sàn DOREMI: được tính theo biểu phí bên dưới

Ghi chú: Chúng tôi sẽ điều chỉnh phí rút theo các điều kiện blockchain thường xuyên

STT

Loại tiền   

Mã giao dịch        

Phí rút khỏi DOREMI        

Số lượng rút tối thiểu         

Ngày cập nhật bảng phí

1 Bitcoin BTC 0.0005 0.002 5/6/2018
2 Litecoin LTC 0.01 0.02 5/6/2018
3 Ripple XRP 0.25 22 5/6/2018
4 Tether USDT 4.3 8.6 5/6/2018
5 Ethereum ETH 0.01 0.02 5/6/2018
6 Bitcoin Cash BCC 0.001 0.002 5/6/2018